menyval Om stiftelsen Ansökan om stipendier Galleri Kontakt


Så här behandlar vi dina personuppgifter:

De uppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till någon obehörig. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Magdeburg.

Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) får du högst en gång per år själv begära tillgång till de uppgifter som vi lagrar om din ansökan genom att skicka ett underskrivet brev med din begäran till:

Personuppgiftsansvarige
Stipiendienämnden Stiftelsen Magdeburg
Att: Ulf Gustin
Reykjaviksgatan 3
752 63 Uppsala

Upptäcker du att någon eller några av de lagrade uppgifterna är felaktiga så är det din rättighet enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) att begära att de felaktiga uppgifterna korrigeras eller raderas.Magdeburg-logotyp


Webdesigner - johanna.nohlden@gmail.com