menyval Om stiftelsen Ansökan om stipendier Galleri Kontakt
Magdeburg vid Fyrisån troligtvis 1890-tal
Till dig som ska söka stipendier:

Stiftelsen Magdeburg delar årligen ut stipendier på mellan 5000–20 000 kr till sökande för studier på gymnasium eller grundskolans sista år. Du som söker ska vara folkbokförd i Uppsala kommun men behöver inte vara svensk medborgare. Vid fördelning av stipendiemedlen tas hänsyn till din lämplighet för den utbildning du har sökt och de ekonomiska förutsättningarna som ditt hushåll har.

Stiftelsen lämnar även stipendier på 2 x 10 000 kr ur rektor Ragni Kjellbergs fond i år. Vid utdelning av dessa stipendier får du företräde om du söker en konstnärlig utbildning.

Du ska bifoga en kopia av nuvarande betyg vårterminen 2020 och ett personbevis med din ansökan.

» HÄMTA DIN ANSÖKNINGSBLANKETT HÄR.

Mejla din ansökan med bilagor till . Mejla i god tid så att vi har den senast onsdag 24 juni 2020. Du kan även posta din ansökan med bilagor till Stipendienämnden Stiftelsen Magdeburg, Att: Ulf Gustin, Reykjaviksgatan 3, 752 63 Uppsala.

I början av höstterminen kommer vi att skicka ut besked om att du får, eller inte får, stipendiet. För att vi ska utbetala stipendiet krävs dessutom ett närvarointyg där skolan intygar att du har påbörjat dina studier.

Ansökningsblanketter finns även hos elevvårdspersonal vid Uppsala högstadie- och gymnasieskolor.

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan behandlas enligt GDPR. Läs mer om hur vi behandlar uppgifterna här.

Webdesigner - johanna.nohlden@gmail.com